כרטיסי אשראי

דפוס בארי משמש כלשכת שרות מוסמכת של חברת כרטיסי אשראי גדולה ומספק לה שרותי פרסונליזציה מאובטחים, כולל כרטיסי שבב ("כרטיסים חכמים").
קווי הפרסונליזציה בלשכת השרות עומדים בתקנים המחמירים ביותר ובדרישות הביטחון בענף האשראי.